ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΙΚΥ ΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, μετά την επιτυχή εκτέλεση του προγράμματος χορήγησης βραβείων σε ομάδες φοιτητών/τριών που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς το έτος 2022 (άρθρο 2, ΚΥΑ136877/Ζ1/26–10–2021,ΦΕΚ αρ.5021/τ.Β ́/29–10–2021), ανακοινώνει την υλοποίηση του προγράμματοςχορήγησης βραβείων σε ομάδες φοιτητών/τριών που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς γιατο έτος 2023, ως ακολούθως:Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ομάδες…

Περισσότερα