Ενημέρωση των φοιτητών ΔΕΑΠΤ

Παρουσιάσεις Πτυχιακών εργασιών (ΔΕΑΠΤ)

Προκειμένου να συμμετάσχετε στην επόμενη ορκωμοσία θα πρέπει (μέχρι 3-3-2023), να έχει γίνει από τον επιβλέποντα καθηγητή, η κατάθεση της βαθμολογίας που θα προκύψει από την παρουσίαση της πτυχιακής σας εργασίας. Η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας αποτελεί την τελευταία σας υποχρέωση και προϋποθέτει την μη οφειλή μαθημάτων η οποία επιβεβαιώνεται από την Γραμματεία μετά από…

Περισσότερα

Αξιολόγηση διδακτικής ικανότητας υποψηφίων για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στην Βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή

Στις 1-2-2023 θα διεξαχθεί δοκιμαστικό μάθημα, από όπου θα προκύψει η αξιολόγηση της διδακτικής ικανότητας των  υποψηφίων για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στην Βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή με θητεία. Γνωστικό αντικείμενο μαθήματος: Η συμβολή της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς στην ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας και της κερδοφορίας των σύγχρονων επιχειρήσεων τροφίμων. Η παρουσίαση θα γίνει δημόσια, δια ζώσης…

Περισσότερα