Απόφαση σχετικά με τις αιτήσεις Αναστολής Σπουδών

Η  Συνέλευση του Τμήματος Ε&ΤΤ,  συνεδρία υπ’ αριθ. 31/22.12.2022 αποφάσισε σχετικά με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων  αναστολής σπουδών των προπτυχιακών φοιτητών θα είναι, η τελευταία ημέρα λήξης της  προθεσμίας δηλώσεων των μαθημάτων του εκάστοτε ακαδημαϊκού εξάμηνου.                                                           Από την Γραμματεία του Τμήματος Ε&ΤΤ

Περισσότερα