Προσωρινά αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης Τμήματος ΕΤΤ ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Τα προσωρινά αποτελέσματα της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος ΕΤΤ ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 είναι αναρτημένα στο σύνδεσμο: ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Ακαδ. Έτους 2023-2024 – Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (upatras.gr)

Περισσότερα

Προσωρινά αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης Τμήματος ΔΕΑΠΤ ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Τα προσωρινά αποτελέσματα της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος ΔΕΑΠΤ ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 είναι αναρτημένα στο σύνδεσμο: ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (π. Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) Ακαδ. Έτους 2023-2024 – Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (upatras.gr)

Περισσότερα