Πτυχιακή Εργασία

Προτεινόμενα θέματα πτυχιακών κα. Κατερινοπούλου

Προϊόντα ΠΟΠ (Μελέτη περίπτωσης) Food waste (Μελέτη περίπτωσης σε τυροκομείο) Food waste (Μελέτη περίπτωσης σε οινοποιείο) Food waste (Μελέτη περίπτωσης σε ελαιουργείο) Βιοδιασπώμενα υλικά συσκευασίας

Περισσότερα
Πτυχιακή Εργασία

Προτεινόμενα θέματα πτυχιακών κα. Λεοντίου

ΒΡΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / ΤΡΟΦΙΜΟΥ – ΠΙΘΑΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ / ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ.

Περισσότερα
Πτυχιακή Εργασία

Προτεινόμενα θέματα πτυχιακών – Εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής κ. Πατάκα – κ. Τριανταφυλλίδη

Εφαρμογές Βιοδιεγερτών στην Φυτική Παραγωγή Χρήση εναλλακτικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων με εντομοκτόνο δράση σε γεωργικές καλλιέργειες. Χρήση εναλλακτικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων με μυκητοκτόνο δράση σε γεωργικές καλλιέργειες. Χρήση εναλλακτικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων με ζιζανιοκτόνο δράση σε γεωργικές καλλιέργειες. Εφαρμογές Γεωργίας ακριβείας σε φυτά μεγάλης καλλιέργειας. Εφαρμογές Γεωργίας ακριβείας στην καλλιέργεια οπωροφόρων δένδρων. Εφαρμογές Γεωργίας ακριβείας στην καλλιέργεια της…

Περισσότερα
Πτυχιακή Εργασία

Προτεινόμενα θέματα πτυχιακών κα. Μαυρομμάτη

Χρηματοοικονομική ανάλυση βιομηχανικών κλάδων της Ελλάδος (τροφίμων, ναυτιλίας, τουρισμού, εμπορίου,  ιχθυοκαλλιεργειών κλπ.)-Επιλέγουμε έναν κλάδο. Βιβλιογραφική ανασκόπηση μέτρησης κερδοφορία σε σημαντικούς βιομηχανικούς κλάδους διεθνώς. Επιλέγουμε έναν κλάδο και αφορά σε μεθοδολογίες-μοντέλα μέτρησης και μεταβλητές που επηρεάζουν την κερδοφορία Βιβλιογραφική ανασκόπηση μέτρησης της αποτελεσματικότητας σε σημαντικούς βιομηχανικούς κλάδους διεθνώς. Επιλέγουμε έναν κλάδο και αφορά σε μεθοδολογίες-μοντέλα μέτρησης…

Περισσότερα
Πτυχιακή Εργασία

Προτεινόμενα θέματα πτυχιακών κ. Τσιρογιάννη

Τεχνικές αποτύπωσης πολυδιάστατων μετρήσεων με μη-γραμμικούς μετασχηματισμούς Μέθοδοι μείωσής της διάστασης των δεδομένων στις δύο ή τρεις διαστάσεις, ώστε να διατηρούνται οι κύριες τοπολογικές ιδιότητες και ιδιαίτερα της γειτνίασης κατά την προβολή στους χώρους χαμηλής διάστασης. Ενδεικτικές βιβλιογραφικές πηγές: https://arxiv.org/pdf/1802.03426.pdf https://www.jmlr.org/papers/volume9/vandermaaten08a/vandermaaten08a.pdf Bayesian στατιστική ανάλυση δεδομένων: γενικευμένα γραμμικά μοντέλα Μια διαφορετική οπτική γωνία από την «παραδοσιακή»…

Περισσότερα
Πτυχιακή Εργασία

Προτεινόμενα θέματα πτυχιακών κ. Τασσόπουλου

Μελέτη του εργαλείου Τεχνητής Νοημοσύνης Teachable Machine για αναγνώριση εικόνας μέσω Η/Υ και καταγραφή της απόδοσής του με διαφορετικά σχήματα παραμετροποίησης. Ανάλυση και παρουσίαση του προβλήματος University Course Timetabling (προγραμματισμού διαλέξεων Πανεπιστημίων) και βιβλιογραφική παρουσίαση σύγχρονων μεθόδων αντιμετώπισής του. Ανάλυση και παρουσίαση του προβλήματος Nurse Rostering (προγραμματισμού βαρδιών νοσηλευτικού προσωπικού σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα) και βιβλιογραφική…

Περισσότερα
Πτυχιακή Εργασία

Προτεινόμενα θέματα πτυχιακών κ. Ψωμά

Lean manufacturing and I4.0 σε βιομηχανικές-μεταποιητικές επιχειρήσεις. Ενοποιημένο σύστημα Lean, Six Sigma, Green Management & I4.0 σε βιομηχανικές-μεταποιητικές επιχειρήσεις. Πρακτικές ποιότητας στη διαχείριση ανθρώπινων πόρων.

Περισσότερα
Πτυχιακή Εργασία

Προτεινόμενα θέματα πτυχιακών κ. Κατσαρού

Ψηφιακός μετασχηματισμός στον κλάδο των τροφίμων.  Βιβλιογραφική ή/και εμπειρική διερεύνηση. Ηγεσία και εξ αποστάσεως εργασία στην μετά COVID-19 εποχή. Βιβλιογραφική ή/και εμπειρική διερεύνηση. Στρατηγικές εξαγωγικής δραστηριοποίησης στον κλάδο των τροφίμων  Βιβλιογραφική ή/και εμπειρική διερεύνηση. Συναισθηματική εξάντληση των εργαζομένων σε υβριδικά περιβάλλοντα εργασίας.  Βιβλιογραφική ή/και εμπειρική διερεύνηση. Δημιουργικότητα και ατομική απόδοση κατά τη διάρκεια οργανωσιακών αλλαγών. …

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το εργαστήριο FST_ 201 ”ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ”

Το εργαστήριο του μαθήματος  “ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ”  θα ξεκινήσει την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών. Για την εγγραφή θα αναζητήσετε στο e-class ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (FST201). Στις ομάδες χρηστών έχουν δημιουργηθεί 2 ομάδες που αντιστοιχούν στα Τμήματα Α  και Β  (2023-2024) των εργαστηρίων, και συγκεκριμένα Τμήμα Α: 10.00-12.00 και Τμήμα Β:…

Περισσότερα