Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024)- Πρόσκληση κωδ. ΟΠΣ 6003416, Προσωρινά Αποτελέσματα (ΦΚ 82838, Ε.Υ.: Δ. Μαντζαβίνος).

Σε συνέχεια της αριθμ. Φ.Κ. 82838 & MIS / κωδ. ΟΠΣ: 6003416 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων για την ανάθεση τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ.…

Περισσότερα

Τμήμα ΔΕΑΠΤ – Δήλωση Θέματος Πτυχιακής Εργασίας για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024

Οι δηλώσεις θέματος Πτυχιακής Εργασίας από τους φοιτητές του συγχωνευθέντος Τμήματος ΔΕΑΠΤ θα μπορούν να πραγματοποιηθούν από 26/2/2024 έως και 15/3/2024 στη Γραμματεία του Τμήματος. Το έντυπο δήλωσης θέματος Πτυχιακής Εργασίας επισυνάπτεται. Το συγκεκριμένο έγγραφο μπορεί να κατατεθεί για πρωτόκολλο στη Γραμματεία του Τμήματος είτε ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) είτε δια ζώσης. Το έγγραφο θα πρέπει…

Περισσότερα
Ενημέρωση των φοιτητών ΔΕΑΠΤ

Τμήμα ΔΕΑΠΤ – Προϋποθέσεις δήλωσης Θέματος Πτυχιακής Εργασίας

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος ΔΕΑΠΤ ότι η Συνέλευση του Τμήματος στη Συνεδρία της 66/21.02.2024 αποφάσισε ομόφωνα ότι οι προϋποθέσεις για τη δήλωση Θέματος Πτυχιακής Εργασίας είναι οι εξής: Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια να φοιτά στο 10ο εξάμηνο σπουδών ή να είναι «επί πτυχίω». Να χρωστά το πολύ μέχρι οκτώ (8) μαθήματα για τη λήψη του πτυχίου…

Περισσότερα