Προκήρυξη Βραβείων Μεταπτυχιακών Σπουδών Πρώτου Και Δευτέρου Κύκλου Της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος, Ακαδημαϊκού Έτους 2024

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος είναι στην ευχάριστη θέση να προκηρύσσει για το έτος 2024, πρόγραμμα χορήγησης βραβείων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας. Θα χορηγηθούν τέσσερα (4) βραβεία, ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00€) έκαστο. Δύο για εκπόνηση έρευνας για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου…

Περισσότερα