Μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθ. 71/24. 04. 2024 Έκτακτη Συνεδρίασή της αποφάσισε Έγκριση της προκήρυξης μιας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα, με δυνατότητα έμμισθης απασχόλησης σε περίπτωση έγκρισης υπό κατάθεσης ερευνητικού προγράμματος, στο γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων».  Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν την…

Περισσότερα

Συμμετοχή μέλους ΔΕΠ του Τμήματος σε ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τη διαχείριση των βιοαποβλήτων στο Δήμο Αγρινίου

Την Παρασκευή 26 Απριλίου 2024 και ώρα 11:10 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, επί της οδού Αναστασιάδη 1, θα πραγματοποιηθεί ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τη διαχείριση των βιοαποβλήτων στο Δήμο Αγρινίου.  Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας του κοινού μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020.  Η εκδήλωση στοχεύει στην ενημέρωση και…

Περισσότερα