Προκήρυξη Μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθ. 69/12.4.2024 Έκτακτη Συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα πολυμέσων για κινητές συσκευές στον τομέα της διατροφής και των τροφίμων».  Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ, ΤΩΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΩΝ TOY ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΕΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΑΠΤ

Ανακοινώνεται ως περίοδος δήλωσης χειμερινών μαθημάτων για τους ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ μέσω του ιστότοπου https://progress.upatras.gr/ του πληροφοριακού συστήματος του Ψηφιακού Άλματος το χρονικό διάστημα από 16/04/2024 έως και 30/04/2024. Πέραν των ανωτέρω ημερομηνιών τα πληροφοριακά συστήματα θα κλείσουν και δεν θα είναι η δυνατή η δήλωση των χειμερινών μαθημάτων ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ…

Περισσότερα