Εικόνα Διδάσκοντες Σημαντική Ανακοίνωση

Ανακοίνωση για το μάθημα FST_ 601 – Τεχνολογία και ποιοτικός έλεγχος τροφίμων φυτικής προέλευσης ΙΙ’

Το μάθημα ”Τεχνολογία και ποιοτικός έλεγχος τροφίμων φυτικής προέλευσης ΙΙ”. δεν θα πραγματοποιηθεί στις 26/04/2024  τόσο η θεωρία όσο και το εργαστήριο. Ο διδάσκων Ανδρέας Πάνου  

Περισσότερα